Przykładowy węzeł autostradowy

ZESPÓŁ DRÓG I LOTNISK
KATEDRA DRÓG, MOSTÓW, KOLEI I LOTNISK

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
LĄDOWEGO I WODNEGO
POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ


Przykładowy węzeł autostradowy
Informacje ogólne
Pracownicy
Dydaktyka
Oferta
Badania
Linki
Konferencje
Akredytowane Laboratorium
Kontakt

Siedziba Katedry Dróg, Mostów, Kolei i Lotnisk

Siedziba Katedry Dróg, Mostów, Kolei i Lotnisk (Zespół Dróg i Lotnisk)

Hala Laboratorium Badawczego Obiektów Infrastruktury Transportowej

Hala Laboratorium Badawczego Obiektów Infrastruktury Transportowej
w Katedrze Dróg, Mostów, Kolei i Lotnisk (Pracownia Drogowa)

Ważna informacja

W KATEDRZE DRÓG, MOSTÓW, KOLEI I LOTNISK realizowany jest projekt TECHMATSTRATEG:

"Innowacyjna technologia wykorzystująca optymalizację środka wiążącego przeznaczonego do recyklingu głębokiego na zimno
konstrukcji nawierzchni zapewniająca jej trwałość eksploatacyjną",


w konsorcjum z:

  • Politechnika Świętokrzyska (Lider),
  • Instytut Badań Dróg i Mostów (Współwykonawca),
  • Budownictwo Drogowe Budar Sp. z o.o. (Współwykonawca).

Aktualizacja 10-10-2023
Uwagi proszę kierować do Autora

Stronę odwiedziło osób
Darmowe Liczniki dla Twoich stron! WWW.LICZ.PL